Stappenplan Arrestraammethode

Een uitgebreide versie van dit stappenplan, kun je raadplegen via de de website van Honeybee Valley.

Stap 1: dag 1

 • De koningin afzonderen in een vangkooitje (opzoeken zonder gebruik te maken van rook).
 • Doorzoek de ramen op eventuele koninginnencellen.
  Selecteer een uitgebouwd (broed-)raam, daar mogen enkele eitjes belegde cellen op zitten. Dit raam afzonderen (met opzittende bijen) en in een 4-raamskastje parkeren of rechtstreeks in de arrestraamkooi (ARK) plaatsen.
 • Maak in het midden van de bijenkast een ruimte vrij voor de ARK, zodanig dat langs weerszijden van de kooi de broedramen komen te liggen.
 • Plaats nu de ARK met het uitgebouwde wasraam in de voorziene ruimte en voeg hierbij nog een op te bouwen waswafel.
 • Merktekens aanbrengen, bijvoorbeeld raam nr 1, één duimspijker en het waswafelraam nr 2 twee duimspijkers.
 • Eventuele wasaanbouw aan de toplatten van de twee ramen afschrapen.
 • Laat nu de koningin tussen de twee ramen de kooi inlopen. De koningin vooraf met water wat benevelen, vermijdt het opvliegen of “verdwijnen” van de koningin.
 • De kooi met het deksel zorgvuldig koninginnendicht(!)) afsluiten.
 • Als de kooi in de tweede broedromp is opgesteld moet men tussen de twee bakken een ingekaderd koninginnenrooster plaatsen met de 7mm bijenruimte naar boven gericht.
 • Het is ook geraadzaam een koninginnenrooster te behouden tussen broed- en honingkast, dit vermijdt bij stap 2 dat het ARK-deksel ongewild loskomt tijdens het afnemen van de honigzolder.
 • NOTEER op de kastkaart datum en gegevens van dag 1 .

Kooi wordt in de tweede romp geplaatst.

Konigin rustig de kooi laten binnenlopen

Koningin toevoegen

Deksel ARK goed afsluiten!

Koninginnenrooster in de tweede romp

Stap 2: dag 12

Uitnemen vangraam nr 1 en de koningin in een koker "parkeren"

 • De honingzolder afnemen en eventueel het koninginnenrooster diagonaal afschuiven, deksel van de ARK moet GESLOTEN blijven!
 • Nu ofwel a) de kooi uitnemen en naast de kast parkeren of b) de kooi in het volk laten staan.
 • Deksel openen en het gesloten broedraam nr.1 evenwijdig en verticaal uit de ARK lichten. Indien de koningin zich op het raam bevindt: berg deze veilig op, bijvoorbeeld in een vangkooitje. Het gesloten broedraam kan men vernietigen of in een verzamelbroedaflegger plaatsen en behandelen (ideaal leent zich hiervoor de “Varroacontroller” d.m.v. warmtebehandeling).
 • Alle broedramen in het volk met inbegrip van raam nr 2 controleren op eventuele koninginnencellen en deze verwijderen.
 • Een opgewerkt raam nr 3 in de ARK plaatsen en merken (drie duimspijkers).
 • De koningin TERUG toevoegen, de ARK afsluiten en koninginnenrooster en honingzolder terugplaatsen.
 • Dag 12 NOTEREN.

Vangraam nr 1 uit de kooi nemen

Controle op gesloten broed en koninginnencellen

Opgewerkt raam nr 3 toevoegen

Stap 3: dag 24

 • De kast openen zoals bij stap 2.
 • De ARK uitnemen, openen, de twee vangramen met gesloten broed en de ingesloten VARROAMIJTEN verwijderen, eventueel naar een verzamelbroedaflegger en behandelen. Let tijdens het uitnemen van de ramen goed op de koningin en zonder haar af met het vangtoestel.
 • In de kast de uitgelopen broedramen ordenen, aaneensluiten, donkere ramen verwijderen. Ramen met waswafels bijvoegen eventueel opvullen met een blok- of sluitraam.
 • Pas op het laatste moment de KONINGIN toevoegen of vervangen door een bevruchte koningin.
 • De kastopbouw opnieuw in orde brengen.
 • Na +/- 7 dagen het volk controleren op open broed.

Raam met verzegeld broed verwijderen

Kooi verwijderen

Mijtenvrije situatie met eventueel een nieuwe koningin

Meer info, tips en tricks op de website van Honeybee Valley.